skip to Main Content
Professionel oversættelse til mere end 80 sprog.

Oversættelse af hjemmeside

Kunden

Kvindehjemmet er Danmarks største kvindekrisecenter med plads til 36 kvinder og cirka 30 børn. Kvindehjemmet ligger i København og tilbyder akut beskyttelse og støtte til kvinder og børn, som har været udsat for vold eller trusler om vold fra deres nærmeste. Kvindehjemmet startede i 1902 som et af de første herberger til hjemløse kvinder og deres børn i Danmark. I dag er Kvindehjemmet et privat, selvejet kvindekrisecenter, og her modtages kvinder og børn fra hele landet i henhold til Servicelovens § 109.

Udfordringen

Kvindehjemmet har foretaget en omfattende udvikling af deres hjemmeside. Det primære formål med den nye hjemmeside er at tilbyde en levende og vedkommende formidling af, hvad et krisecenter er, og hvad det vil sige at bo på Kvindehjemmet, direkte til deres primære målgruppe, som er voldsudsatte kvinder og deres børn. I den forbindelse ønskede Kvindehjemmet at få oversat hjemmesiden til et letforståeligt engelsk, da en stor del af de kvinder, der henvender sig, har en anden etnisk baggrund end dansk og taler og forstår engelsk i varierende grad.

Løsningen

Til at varetage denne oversættelse af Kvindehjemmets hjemmeside håndplukkede eTranslate den rette professionelle oversætter med engelsk som målsprog. Oversætteren oversatte efter kundens ønske hjemmesiden til engelsk til et letforståeligt niveau, så hjemmesidens indhold er forståeligt for alle besøgende. For at sikre et højt kvalitetsniveau udvalgte eTranslate efterfølgende en professionel korrekturlæser til at udføre en ekstra korrekturlæsning af oversættelsen for at sikre et højt kvalitetsniveau. Kvindehjemmet kan nu publicere deres hjemmeside på engelsk og imødekomme deres internationale besøgende.